Przy zakupie dowolnej maszynki Moser

Przy zakupie dowolnej maszynki Moser otrzymujesz rabat 89% na dowolny sprzęt elektryczny marki Fale Loki Koki! Listę produktów objętych tą promocją znajdziesz w regulaminie poniżej.

ZOBACZ REGULAMIN

Promocja umożliwia uzyskanie rabatuw wysokości 89% na zakupjednego wybranego
produktu marki Fale Loki Koki pod warunkiem zakupu dowolnej maszynki
marki Moser
Promocja nie łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi.
Promocja obowiązuje do odwołania lub do wyczerpania zapasów produktów objętych
promocją. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu obwiązywania promocji
ze względu na dostępność produktów promocyjnych w sklepach.
W kwestiach zwrotów towarów zakupionych w promocji obowiązuje regulamin sklepu.
Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone
niniejszym regulaminem.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania.